Skip to content

Kategoria: +

Nominacja do nagrody Sztorm Roku 2010

Nominacja do nagrody Sztorm Roku, czyli plebiscytu Gazety Wyborczej na najważniejsze wydarzenie kulturalne ubiegłego roku. Uzasadnienie jury: „Grzegorz Kwiatkowski – za tom „Osłabić” i projekt poetycko-plastyczny „Powinni się nie urodzić” (przygotowany z Maciejem Chodzińskim i Maciejem Salamonem) – poruszającą, odważną i oryginalną pod względem formalnym poetycką wizję świata, w którym trudna do przezwyciężenia moc zła skłania do przekonania, że może rzeczywiście lepiej byłoby się nie urodzić. (SMS SZTORM 5).” Szczegóły tutaj

Wywiad w Off Press

Marek Kazmierski: How do you see Gdansk and its literary scene?

Grzegorz Kwiatkowski: Not sure if a lot happens here, but some events do, in Gdansk and more across the Tri-city, Gdynia, Sopot, but I don’t take part in such things, at all, never been to literary events, apart from the one where I was invited to read, and I did once go to a poetry slam, which was enough for me. I don’t feel the need, they give me nothing, I know these things happen, but they don’t recharge my batteries. Dalej Wywiad w Off Press