Skip to content

Kwartet Trupa

„Kwartet Trupa Trupa, który prawie rok temu wydał świetną epkę, niemal w ekspresowym tempie nagrał i wydał debiutancki album – ta płyta powstała w niecałe dwa tygodnie w okolicach Wielkanocy. Trwa niemal pół godziny, ale to wystarczająco, ponieważ słucha się jej świetnie. Krótkie utwory ciekawie spajają inspiracje rock’n’rollem, nowofalowymi brzmieniami, a nawet elementami punku czy elektroniki. Dalej Kwartet Trupa

Recenzja z pisma Red

„Epatowanie, poczucie absurdalności egzystencji, oszczędne frazowanie białego wiersza. Wymienione wy­żej zdobycze literackiego modernizmu są dobrze znane tworzącym obecnie młodym poetom, a jednocześnie są prawie jednogłośnie pomijane. Obecnie młode pisa­nie skłania się raczej ku terenom zagospodarowanym przez idiomy postmodernizmu, lub też elementom kla­sycyzmu, co jest dosyć zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że wprowadzone przez modernizm propozycje uległy już obecnie wyczerpaniu, a jego podstawowe dzieła stały się bardziej fascynujące dla badaczy literatury niż dla czy­telnika. Tym ciekawsze jest zapoznanie się z poezją, któ­ra wykorzystuje wspominane w pierwszym zdaniu re­cenzji cechy, a jednocześnie brzmi świeżo, współcześnie i, co najważniejsze, zajmująco. Poezja, o której mówię, to oczywiście twórczość Grzegorza Kwiatkowskiego. Dalej Recenzja z pisma Red

Recenzja na łamach kwietniowej Lampy

„Podebrałem z redakcji płytę, tzw, epkę, biała okładka, jakieś z grubym rastrem kwadraciki w lewym dolnym rogu oraz nadpis Trupa Trupa. Chłopska zachłanność jest czasem absurdalna, tj. czepia się absurdalnych obiektów. Ale skoro się czepiła, to wyciągnąłem w chałupie płytę, epkę, hehe, co za słowo, na laser nadziałem, czekam co będzie. Dalej Recenzja na łamach kwietniowej Lampy

Nagroda dla Osłabić

Nagroda Artystyczna Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki dla tomu Osłabić. Szczegóły tutaj.