Skip to content

Kategoria: publikacje

Picture Yourself na kompilacji Spool’s Out

Piosenka Picture Yourself zarejestrowana podczas koncertu w londyńskim Cafe OTO ukazała się właśnie na kompilacji audycji Spool’s Out Tristana Batha z portalu Queitus.

15697314_1226100114092069_3895307544224707229_n

Ranne szychty

„Publikacja Ranne Szychty stanowi podsumowanie projektu wymiany artystycznej pomiędzy Gdańskiem, a Wrocławiem o tej samej nazwie. Ta nietypowa książka artystyczna powstała w wyniku krótkich rezydencji, jakie odbyli gdańscy artyści i literaci we Wrocławiu oraz wrocławscy w Gdańsku w tym roku. Dalej Ranne szychty

Sową

Plany wydawnicze Biura Literackiego na 2017 rok w tym zapowiedź nowej książki Grzegorza Kwiatkowskiego pod tytułem „Sową”, która będzie ostatnią częścią trylogii zapoczątkowanej przez „Radości” i „Spalanie”.

www.biuroliterackie.pl

Tiszatáj

4 wiersze z tomu Eine Kleine Todesmusik w czasopiśmie węgierskim Tiszatáj w tłumaczeniu Siposa Tamása. Dalej Tiszatáj

Salon Literacki

„Na ponure grudniowe pluchy przygotowałem ponure wiersze jednego z moich ulubionych autorów – Grzegorza Kwiatkowskiego. O tej poezji mógłbym pisać długo, do woli i do syta, ale ograniczę się do autocytatu z mojej zbiorczej recenzji jego tomików, bo zdania nie zmieniłem, a Grzegorz nader konsekwentnie w kolejnych książkach rozwija swoją literacką przypowieść: Grzegorz Kwiatkowski jest dla mnie jednym z najbardziej konsekwentnych poetów, którzy debiutowali w ostatnich latach. Jego trzy tomiki Przeprawa (2008), Eine Kleine Todesmusik (2009) oraz Osłabić (2010) stanowią logiczny wywód pewnej wizji świata. Dalej Salon Literacki

Versum online

Wiersze „dawno temu” i „leśnik Danz” na łamach węgierskiego „Versum online” w tłumaczeniu Siposa Tamása.

www.versumonline.hu

Lichtungen

Bardzo obszerny wybór wierszy ze Spalania i z nieopublikowanego jeszcze tomu Sową na łamach najnowszego austriackiego magazynu literackiego Lichtungen. Tłumaczenie: Bernhard Hartmann.

Dalej Lichtungen

Dichtarbeit

Niemiecki pisarz Ulrich Schlotmann napisał książkę o metodach pisania i w tym celu zaprosił kilku gości w tym Grzegorza Kwiatkowskiego. Tłumaczenie na niemiecki: Bernhard Hartmann. Dalej Dichtarbeit

Francja

Piosenki z Headache remastered na antenie wielu francuskich stacji radiowych: RCN, LA NUIT DES SAURIENS, FAJET, BÉTON, AUTRE CHOSE SUR PLUS FM, RADIO-RÉSONANCE BOURGES, ALTERNANTES FM, JET FM 91.2, RAJE, FERAROCK, ALPA, EURADIONANTES, U oraz RADIO 666.