Skip to content

Kategoria: publikacje

Book Press / Peter Constantine

Γκζέκος Κβιατκόβσκι: «Οι συγγραφείς είμαστε ένα σφουγγάρι που ρουφάει φωνές και αφηγήσεις απ’ το χτες»

Συνομιλία του Πολωνού ποιητή και μουσικού Grzegorz Kwiatkowski με τον μεταφραστή της ποιητικής συλλογής του «Θέρισμα» Peter Constantine που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις του περιοδικού Τεφλόν. Φωτογραφία: Tomasz Pawluczuk.

O Karlu Heinzu na łamach Tekstów Drugich

Obserwuję, nie bez niepokoju, toczący się od kilku miesięcy na jednej z kameralnych scen dyskursu intelektualnego osobliwy spór; teoretycznie pretekstu do niego dostarczył nowy tom poetycki Grzegorza Kwiatkowskiego, Karl-Heinz M., ale ton tego sporu, za sprawą dwojga recenzentów – Marty i Pawła Tomczoków, sprawił, że kwestia jakości poezji stała się kwestią nieledwie nieznaczącą, a na pewno została wyprowadzona daleko poza obszar analiz literackich i literaturoznawczych. Sednem zaś, choć nienazwanym wprost, stało się nie tylko prawo do wypowiedzi literackiej, ale wręcz samo prawo do pamiętania i upamiętniania oraz koncesjonowanie tego prawa. Recenzję Marty Tomczok, Czyściciel grobów, oraz jej wzmocnienie, Oko zimnej ciekawości, traktuję zatem jako symptom praktyki społecznej, a nie głos w kwestii literackiej.

In geveb: A Journal of Yiddish Studies

Pol­ish poet and musi­cian Grze­gorz Kwiatkows­ki offers a cold, dis­tilled look at the col­lu­sion of every­day Poles who par­tic­i­pat­ed in, or fueled, the mur­der of Jews dur­ing WWII. His min­i­mal­ist writ­ing, as Jesse Nathan describes for McSweeney’s ​“Short Con­ver­sa­tions with Poets” series, has the impact of a ​“dag­ger”: ​“Punc­tu­a­tion is rare, and so is human decen­cy.” I recent­ly spoke to Kwiatkows­ki about his work, and here we present that inter­view togeth­er with Eng­lish trans­la­tions of his poet­ry by Peter Con­stan­tine and new­ly com­mis­sioned Yid­dish trans­la­tions of his poet­ry by Mag­dale­na Kozłows­ka.

The Offing

I first met poet and musician Grzegorz Kwiatkowski via email when we began corresponding about his band, the Polish political psych-rock four-piece Trupa Trupa. Over the course of our exchange, we began talking about poetry. At the time, Kwiatkowski was working with Rain Taxi and the translator Peter Constantine on a chapbook called Crops. He sent it to me, and I was stunned; the poems were short, ruthless fragments about the horrors of the 20th century, sourced from historical documents but reading as contemporary as ever. This is the crux of Kwiatkowski’s music and writing: to make art against the bleakness of humanity. I was thrilled when he agreed to have a conversation over email about his work as a multi-genre artist.

Die Welt

Die polnische Band Trupa Trupa kommt auf Deutschland-Tour und verströmt in ihrer Musik eine rastlose Energie, die an das kompromisslose Punk-Ethos von Fugazi erinnert. Ein Gespräch mit dem Sänger Grzegorz Kwiatkowski über seine Gedichte, seine Musik und den Pessimismus in der Welt.

Times of Israel – the forgotten ghetto in the heart of Gdansk

During World War II, Granary Island in the Polish port city of Gdansk was the site of a Jewish ghetto. Imprisonment in the Red Mouse granary was the last stop for thousands of people before they were transported to concentration camps in Stutthoff, Auschwitz and Treblinka. The building no longer exists. The place of death, suffering, and humiliation is now an empty square.

Relacja z premiery Joies

Relacja z premiery francuskiej książki “Joies” wydanej przez La rumeur libre éditions i przetłumaczonej przez profesora Zbigniewa Naliwajka. Spotkanie odbyło się w Paryżu w Maison de la Poésie – Scène littéraire i wzięli w nim udział: Audrey Kichelewski, Claude Mouchard, Mateusz Ch i Métayer Guillaume.