Skip to content

Kategoria: recenzje

3 Quarks Daily / Uniwersytet Stanforda

“People in the know know him.” That’s what his English translator, Peter Constantine, told me. Grzegorz Kwiatkowski is becoming an important poetic voice from today’s Poland, with six volumes of poetry, and translated editions on the way. His translator added, “He has a strange poetic voice, very original and stark.”

Sam Lipsyte o książce “Crops”

“These poems are brutal, strangely exquisite, and, unfortunately, still necessary. With his words and his music and his relentless campaign of stark honesty and regenerative connection, Grzegorz Kwiatkowski is a genuine glimmer of hope in a darkening world.”

www.raintaxi.com/crops

Jacek Hajduk, Przegląd Polityczny

„Nie będzie odkryciem, jeśli powiem, że odkąd przed kilkoma tysiącami lat nauczyliśmy się pisać, najlepiej wychodzi nam pisanie literatury pięknej, dalece bardziej niż naukowo autentycznej, bo intuicyjnej. Inny Świat i Dziennik pisany nocą mówią nam więcej o XX wieku niż tomy uczonych rozpraw. Podobnie wymowny jest też np. wiersz Leśnik Danz gdańskiego poety i muzyka, Grzegorza Kwiatkowskiego:

podczas wojny układaliśmy ciała jak drewno
ale już po wojnie układaliśmy w lesie drewno
jak świeżo ścięte ciała

Kwiatkowski bardziej znany i ceniony jest za granicą niż w Polsce, co wcale nie powinno dziwić: ta poezja, jak mi się zdaje, wyrasta wysoko ponad to, co się zwykle u nas pisze i czyta, i o czym się dyskutuje – zarówno artystycznie czy konceptualnie, jak i gdy chodzi o ciężar, jaki na siebie wzięła.”

Leszek Szaruga o Karlu Heinzu – miesięcznik Odra

„Kwestia pisania o Zagładzie, w szczególności zaś języka, w jakim można się o tym doświadczeniu wypowiadać, wreszcie zaś prawa mówienia o nim w literaturze ma długą historię – poczynając od słynnego zdania Theodora Adorno powiadającego, że pisanie wierszy po Auschwitz byłoby barbarzyństwem, na co jedną z odpowiedzi była Fuga śmierci Paula Celana. W zasadzie dwóch poetów wykreowało przestrzeń tej narracji: Celan i Różewicz. Swą bezradność wobec zadania, jakim jest „pisanie wierszy po Oświęcimiu” wyraził Julian Przyboś w puencie utworu Oświęcim: „O tym nie można ani mówić, ani milczeć”. Zdanie to, jak wiadomo, jest trawestacją twierdzenia zamykającego Traktat logiczno-filozoficzny Ludwiga Wittgensteina powiadającego, że o czym nie można mówić, o tym należy milczeć.

Jurek Hirschberg / Dorota Szatters

„Dorota Szatters jest poetką i myślącą, i czującą. Gdyby nie była, musiałaby wybierać mniej karkołomne tematy. Jej Warszawskie Jeruzalem jest dowodem (nie jedynym – wystarczy zapoznać się na przykład z twórczością Grzegorza Kwiatkowskiego), że pisać dzisiaj poezję o Zagładzie można, a więc należy.”

Jurek Hirschberg, www.hirschberg.se

Rhytm for Refugees

Grzegorz Kwiatkowski będzie gościem festiwalu Rhytm for Refugees. Transmisja jutro około godziny 21.00.

„Grzegorz Kwiatkowski – poet and musician living in Gdansk; songwriter, vocalist, and guitarist in the intriguing Trupa Trupa band. He has published seven books of poetry, his poems have been translated into English and German, and appeared in many influential literary magazines.