Skip to content

Kategoria: publikacje

O Catherine Blake – Magdalena Rabizo-Birek

„Epitafium Kwiatkowskiego ma formę monologu żony poety, lapidarnego podsumowania ich wspólnego życia, wygłoszonego po śmierci genialnego męża. Ilość zawartych w nim anegdotycznych szczegółów świadczy o tym, że autor wiersza przeczytał biografię poety. Karykaturalny wizerunek Blake’a, który wyłania się fragmentarycznych wspomnień żony, stanowi prefigurację znanej z pism C.G. Junga figury artysty całkowicie oddanego sztuce (swoim wizjom). Dalej O Catherine Blake – Magdalena Rabizo-Birek