Skip to content

PIASA / The Sound of Modern Polish Poetry

The Polish Institute Of Arts And Sciences Of America zaprasza na rozmowę wokół książki Aleksandry Kremer “The Sound of Modern Polish Poetry. Performance and Recording after World War II”. Wezmą w niej udział: Anna Frajlich, Aleksandra Kremer, Irena Grudzińska Gross i Grzegorz Kwiatkowski.

SATURDAY, JUNE 10
Eastern Daylight Time EDT
11:15 a.m. – 12:45 p.m.
CCSU Student Center (1615 Stanley Street, New Britain CT)

Rejestracja: www.events.piasa.org/events/9th-world-congress-on-polish-studies/

FacebookTwitter