Skip to content

Uniwersytet Minnesoty

17 kwietnia Uniwersytet Minnesoty zorganizuje wydarzenie ‘Odporność poprzez wers: narracyjne refleksje traumy poprzez poezję’. Gośćmi będą Grzegorz Kwiatkowski i Jephta Nguherimo, a moderatorem Michael Winikoff.

FacebookTwitter