Skip to content

Gazeta Wyborcza m.in. o stypendium Kulturkontakt Austria

„Sukcesy i dostrzeżenie grupy Trupa Trupa przez “Los Angeles Times” czy pozytywnie przyjęty tom poezji “Spalanie” to tylko niektóre z dokonań Grzegorza Kwiatkowskiego w 2015 roku. Ten nadchodzący zapowiada się jeszcze ciekawiej – w lutym ukaże się wznowienie “Powinni się nie urodzić – revisted – urodzić” a w lipcu czeka na niego rezydencja artystyczna w Austrii.

Długo można by wymieniać wszystkie osiągnięcia Grzegorza Kwiatkowskiego. Poeta i muzyk, wokalista odnoszącej ogromne sukcesy w kraju i zagranicą grupy Trupa Trupa, po raz kolejny został doceniony. Tym razem chodzi o Austrię i rezydencję w Wiedniu w ramach wymiany literackiej Federalnego Urzędu Kanclerskiego Austrii i Stowarzyszenia KulturKontakt Austria.

– KulturKontakt jest przez wielu postrzegane jako najbardziej prestiżowe stypendium w Austrii. O rezydencje w ramach otwartego konkursu “open call” co roku ubiegają się twórcy z całego świata, poniżej 40 roku życia, w dziedzinach: sztuki wizualne, video i media, literatura, edukacja artystyczna – tłumaczy Kwiatkowski. Jest jednym z 43 zakwalifikowanych twórców do tej wymiany, których wybrano z ponad 800 kandydatów. Każda z aplikacji oceniana jest przez grono ekspertów.

– W ramach stypendium będę mieszkał w lipcu w Wiedniu i pracował nad zbiorem wierszy o roboczym tytule “Sową”, który zamknie przyszłą trylogię zapoczątkowaną przez tomy “Radości” i “Spalanie” (2013, 2015) – opowiada o planach na spędzenie rezydencji poeta. Dodaje: – W trakcie projektu odbędzie się spotkanie literackie ze mną w roli głównej i możliwe, że także koncert zespołu Trupa Trupa.

Jest to kolejne austriackie stypendium, na jakie muzyk i poeta się zakwalifikował. – W 2015 roku gościłem dwukrotnie w Grazu w Międzynarodowym Domu Pisarzy na górze Schlossberg – wyjaśnia.

Do tegorocznego programu KulturKontakt zakwalifikowała się jeszcze jedna reprezentantka z Polski. Jest nią Anka Leśniak – artystka performatywną, twórczyni instalacji, video-artu i malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Ewidentnie Kwiatkowski jest na fali wznoszącej. Grupa Trupa Trupa, której jest członkiem, przez amerykańskiego dziennikarza muzycznego, Sashę Frere-Jonesa uznana została za “najlepszy zespół rockowy na świecie”. To wszystko dzięki wydanemu w marcu krążkowi “Heartache”. Kilka miesięcy później, na początku sierpnia 2015 roku Kwiatkowski wydał znakomicie przyjęty tom poezji “Spalanie”.

Jest to druga część trylogii, którą zapoczątkowały “Radości”. Ponownie są to 22 historie, 22 sytuacje z pogranicza w których bohater jest myśliwym lub ofiarą. Ten niepozorny tomik, mocno podkreśla styl Kwiatkowskiego oraz jego tematyczne upodobania. – Tematami moich wierszy jest etyka, estetyka i pamięć – jak sam mówi. Dzięki “Spalaniu” Kwiatkowski po raz kolejny zgłoszony był do Paszportów Polityki a tłumaczenie jego wierszy znalazło się w węgierskich czasopismach literackich.

Nie jest to jednak koniec sukcesów – wręcz ich początek. 1 lutego ukaże się wybór wierszy Kwiatkowskiego z poprzednich tomów. W “Powinni się nie urodzić – revisted – urodzić” przypomniane zostaną dokonania z tomów “Przeprawa” (Zeszyty Poetyckie 2008), “Eine Kleine Todesmusik” (Mamiko 2009) oraz “Osłabić” (Mamiko 2010).

Tym razem odrzucony zostaje historyczny ton poprzednich publikacji a twórca skłania się bardziej w prywatną stronę. Jednak powracanie do traumatycznej przeszłości nadal jest mocno obecne. Tym razem jednak poeta skłania się ku chłodnej analizie relacji panujących w naturalnej dla człowieka społeczności, w której przemoc jest ponownie elementem codzienności. Nie przybiera ona oczywistej formy polowania czy walki – ukryta jest mocno w psychice bezbronnego, uwikłanego w niezrozumiały świat dorosłych, dziecka. Jego straumatyzowany podmiot liryczny jest przepełniony cynizmem a przed oczami ma obraz okrutnej przeszłości, którą złagodził leczący rany czas.”

Małgorzata Muraszko, Gazeta Wyborcza

FacebookTwitter