Skip to content

Lech Majewski o Przeprawie

“Grzegorz Kwiatkowski jest nowym głosem w poezji polskiej. Jego wiersze cechuje duża dramaturgia i zadziwiające połączenie ekspresji z prostotą wyrazu.”

FacebookTwitter