Skip to content

Marcin Sierszyński

Radości na liście najlepszych książek 2013 roku według Marcina Sierszyńskiego: „Rok rozpoczął się w poezji bardzo mocnym akcentem. Krótkie i dosadne wiersze Kwiatkowskiego wżynają się w pamięć dużo dłużej, niż jest to konieczne dla dobrego samopoczucia. Ale czy były one stworzone po to, aby cieszyły? Oczywiście, że nie. Poeta pyta (i pamięta). A odpowiedzi, które sobie udzielamy, są na tyle niepokojące, by stracić resztki pewności siebie. Dając głos umarłym, Kwiatkowski nie tyle wywołuje duchy i wskrzesza dawne zaszłości, co przypomina o nierozwiązanych – lub nierozwiązywalnych – problemach współczesności. Poezję tę cechuje absolutny brak moralizatorstwa, jednak autor nie wystawia nas w ten sposób na próbę. Raczej on sam próbuje zmierzyć się z istotą człowieczeństwa, która z jednej strony tworzy piękne i ważne idee, a z drugiej jest zdolna do nieludzkiego bestialstwa.”

Więcej informacji na stronie www.wywrota.pl

FacebookTwitter