Skip to content

Jacek Hajduk, Przegląd Polityczny

„Nie będzie odkryciem, jeśli powiem, że odkąd przed kilkoma tysiącami lat nauczyliśmy się pisać, najlepiej wychodzi nam pisanie literatury pięknej, dalece bardziej niż naukowo autentycznej, bo intuicyjnej. Inny Świat i Dziennik pisany nocą mówią nam więcej o XX wieku niż tomy uczonych rozpraw. Podobnie wymowny jest też np. wiersz Leśnik Danz gdańskiego poety i muzyka, Grzegorza Kwiatkowskiego:

podczas wojny układaliśmy ciała jak drewno
ale już po wojnie układaliśmy w lesie drewno
jak świeżo ścięte ciała

Kwiatkowski bardziej znany i ceniony jest za granicą niż w Polsce, co wcale nie powinno dziwić: ta poezja, jak mi się zdaje, wyrasta wysoko ponad to, co się zwykle u nas pisze i czyta, i o czym się dyskutuje – zarówno artystycznie czy konceptualnie, jak i gdy chodzi o ciężar, jaki na siebie wzięła.”

Fragment Dziennika Roku Szczura

FacebookTwitter